«شرکت تأمین انرژی سبز کویر»

یکی از شرکت‌های زیرمجموعه شرکت مدیریت توسعه انرژی تامین به عنوان مجری احداث نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ده مگاوات در استان یزد از مرداد ماه سال ۹۵ شروع به فعالیت نمود.