سایت نیروگاه خورشیدی زاهدان در فاصله 65 کیلومتری جنوب غرب این شهر و در مسیر جاده ارتباطی زاهدان به شورو واقع شده است. مساحت کل این زمین 20 هکتار و ظرفیت نامی نیروگاه 10 مگاوات در نظر گرفته شده است که توان DC نیروگاه از طریق بیش از 22000  ماژول های خورشیدی با زاویه ثابت حدود 25 درجه نسبت به سطح افق و در راستای جنوب جغرافیایی تحویل اینورترهای 250 کیلوواتی جهت تبدیل به برق AC داده خواهد شد و پس از آن با اتصال به صورت گروهی به تعدادی پست برق افزاینده ولتاژ به سطح 20 کیلوولت خواهند رسید.

 

Zaheda

 

برق تولید شده در نیروگاه پس از تجمیع در پست اتصال نیروگاه به شبکه هوایی انتقال نیرو دو مداره و طی مسیری در حدود 3 کیلومتر در نهایت به پست برق منطقه ای استان جهت تحویل توان متصل خواهد شد. در خرداد ماه 1400، مدارک مربوط به برگزاری مناقصه مربوط به این پروژه تحویل شرکت کنندگان قرار گرفته که پس از ارزیابی های مربوطه و انتخاب پیمانکار مراحل مربوط به فاز اجرایی نیروگاه آغاز خواهد شد.