پروژه نیروگاه 50 مگاوتی بادی میله نادر

پروژه نیروگاه 50 مگاوتی بادی میله نادر

پروژه نیروگاه 50 مگاوتی بادی میله نادر

منطقه ویژه انرژی باد میل­نادر واقع در اراضی ملی شهرستان نیمروز و در مساحت 17000 هکتار در فاصله حدوداً 90 کیلومتری مرکز این شهرستان و در فاصله حدوداً 290 کیلومتری شمال زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان قراردارد. نیروگاه بادی میل­نادر به ظرفیت 50 مگاوات در زمینی به مساحت 216320 متر مربع در منطقه فوق واقع شده است.