در راستای تحقق اهداف مجموعه شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی، شرکت تأمین انرژی سبز کویر یکی از شرکت‌های زیرمجموعه شرکت مدیریت توسعه انرژی تامین به عنوان مجری احداث نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ده مگاوات در استان یزد از مرداد ماه سال ۹۵ شروع به فعالیت نمود.

همچنین پیرو تکلیف مجمع صاحبان سهام شرکت، مقرر گردید اداره، مدیریت و پیگیری سایر پروژه‌های حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر هلدینگ انرژی شستا از طریق این شرکت صورت پذیرد.