نیروگاه خورشیدی زاهدان

نیروگاه خورشیدی زاهدان

نیروگاه خورشیدی زاهدان

نیروگاه خورشیدی زاهدان به ظرفیت 10 مگاوات در 60 کیلومتری شهر زاهدان و از توابع بخش کورین واقع در شهرستان زاهدان در زمینی به مساحت 20 هکتار واقع شده است.

جهت دسترسی به این سایت حدود 30 کیلومتر از شهر زاهدان، در جاده زاهدان-خاش، به سمت خاش حرکت و پس از آن از طریق جاده زاهدان-شورو و طی 30 کیلومتر به محل سایت می­رسیم.